Husets organisering

Hvordan er Huset organiseret?

Huset-KBH er en del af Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Husets består af en administration og Foreningen bag Huset-KBH, der er en paraplyforening for de omkring 26 aktive frivillige kulturudøvende foreninger, der opererer i Huset til daglig.

Huset eksisterer og udvikler sig gennem brugerinvolvering og frivillighed. Uden de frivillige foreninger og ikke mindst omkring de 100 danske og internationale frivillige, der hjælper til med både booking, band care, PR og barafvikling, ville Huset ikke kunne opretholde et så højt kvalitets- og aktivitetsniveau.

Rent fysisk består Huset af tre huse og kontorer, scener, café og restaurant er således spredt udover fire etager i tre dele af Huset.

 

Husets administration

Huset bestyres til dagligt af en administration som befinder sig på stueplan ud mod Rådhusstræde.

Husets ledelse er ansvarlig for Husets overordnede profil, strategi, partnerskaber, organisation, ansættelser og budget og er i direkte kontakt med Københavns Kommune og Kultur & Fritidsforvaltningen.

 

Husets Scener

Går man ind gennem hovedindgangen finder man fem etager med forskellige scener, restaurant og biograf.

Stueplan Bastard Café

1. Sal, Stardust og Spisehuset Fair

2. Sal, Bastarden og Husets Biograf

3. Sal, Musikcaféen

4. Sal, Stage

 

Co-Creation

Foreningen Bag Huset-KBH

Foreningen bag Huset-KBH er en paraplyforening der samler de uafhængige og kulturudøvende foreninger og aktivitetsgrupper, der er aktive i Huset-KBH.

De enkelte foreninger og arrangørgruppers aktiviteter spænder vidt i variation, og er forskellige i deres organisering og virker. Igennem forskelligheden i mellem foreningerne og grupperne er de med til at understrege nogle af de værdier og tanker som Huset-KBH repræsenterer og er funderet på:

Historie, unik, original, mangfoldighed, kreativitet, legesyg, urban, foranderlig, oprør og anarkisme

Foreningens vigtigste opgave er at være fordrende for andre indholdsskabende foreninger og arrangørgrupper og dermed bidrage til et kreativt, sjovt og interessant hus.

En anden af foreningens opgaver er at fungere som strategisk sparringspartner for Husets ledelse og forsøge at forbedre Husets faciliteter, såsom teknisk udstyr, inventar og synlighed for den enkelte og Huset som fællesnævner. Dette sker hovedsagelig igennem fondsøgning.

Endelig fungerer foreningen, som et samlende socialt organ for alle foreninger og arrangørgrupper i Huset-KBH.

 

Aktive kulturaktører i Huset-KBH

 

Alive Festival

Bastard Café

Bifrost

Christianshavns Lokaludvalg

Copenhagen Music

Copenopen

Husets Biograf

Gnist

King Size Big Band

Klub Kurz

Lystløgnerne

Musik i Lejet

Paradise Jazz

Photolab

Prime Collective

Punks Undead

Red Barnet Ungdom

Street Poets Night

TeaterHuset

Underskoven

Vildskud

Wonderwhy Music Company

 

Frivillighed

Meget af den aktivitet, der foregår i Huset er baseret på frivillighed. De fleste af Husets foreninger og arrangørgrupper arbejder frivilligt. Siden sommeren 2013 har Huset udvidet sin frivillige indsats ved i gennemsnit at have 100 danske og internationale frivillige til afvikling af events, booking, lyd/lys, bar, PR og band care.