Ex. på samskabelse: Frivillige og ansatte i Huset-KBH

Husets organisering

Rammen om kulturen

Huset er rammen om kulturen. En platform for forskellige kulturelle og kunstneriske eksperimenter og aktører. Det betyder, at Huset engagerer, laver partnerskaber og samarbejder med forskellige kulturelle foreninger, frivillige og kulturaktører for at skabe unikke kulturoplevelser for og med borgerne i København. På den måde skaber vi sammen omkring 1500 kulturelle events og tiltrækker over 500.000 besøgende om året.

 

Hvordan er Huset-KBH organiseret?

Huset er en offentlig kulturinstitution som administreres og driftes af Københavns Kommune. Huset består af et skiftende antal af administrative medarbejdere, der skal være med til at sikre rammerne for skabelse af kultur i Huset. Husets administration er ansvarlige for Husets overordnede profil, strategi, økonomi, partnerskaber og organisering og arbejder bl.a. med at sikre drift og udvikling i Huset, skabe kulturelle partnerskaber og netværk, frivillighed, rådgivning, booking, produktion, teknik, afvikling, økonomi og promotion.

Administrationen arbejder desuden tæt sammen med flere kulturhuse i København blandt andet med at sikre kulturhusudvikling på tværs af byen og et særligt fokus på frivillighed, samskabelse og kulturelt iværksætteri.

Husets administrative personale er aktive i udviklingen og afviklingen af Husets mange kulturelle aktiviteter, men hovedparten af Husets events skabes af frivillige kulturarrangører og kulturelle iværksættere, der enten er fast tilknyttet Huset med egen scene, tilbagevendende klubber eller events, pop-up arrangementer eller årlige festivaler.

 

Huset som en offentlig kulturinstitution

Huset-KBH er en del af Københavns Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning organisatorisk placeret i bydelsenheden Kultur Ø. Huset er herunder en del af kulturhusenheden DIT: KBH (Do-It-Together København) som på tværs af flere kulturinstitutioner arbejder med frivillighed, samskabelse og kreativ vækst indenfor kulturen. Enheden samler kulturhusene Huset-KBH, VerdensKulturCentret, Kulturhuset Indre By, Kraftwerket, Villa Kultur, Onkel Dannys Plads, Krudttønden, samt frivilligkorpset CPH Volunteers. Samlet set har enheden over 1,2 mio. besøgende og afholder årligt flere end 3.000 arrangementer.

Læs mere om DIT:KBH

Læs mere om Kultur Ø