DIT:KBH

Fra og med 2015, indgår Huset-KBH i DIT:KBH – en enhed for samskabelse, frivillighed og kreativ vækst under Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

 

DIT:KBH består af kulturhusene Huset-KBH, Kraftwerket, Verdenskulturcenteret, Onkel Dannys Plads, Kulturhuset Indre By og huser derudover også organisationerne CPH Volunteers og Projektpionererne. Sammenlagt står DIT:KBH for mere end 3000 årlige kulturarrangementer og tilbud, hvilket samler over 1.2 mio. besøgende københavnere hvert år.

 

Gennem sammenskabelse og frivillighed arbejder DIT:KBH for at øge kulturudbuddet i København – både i forhold til antal arrangementer og i variationen på arrangementerne. Målet er at udnytte vores diversitet til at skabe et mere levende kulturmiljø. Dette gøres ved at arbejde tværgående og ved at involvere borgerne i at medskabe og deltage i kulturaktiviteter, for herigennem skabe en attraktiv storbykultur.

 

DIT:KBH er et videnscenter for kulturel samskabelse og frivillighed, der skal være med til at udvikle interne praksisbaserede læringsforløb, hvor deltagelse og samskabelse bliver grundlaget for organisatorisk udvikling og serviceinnovation i Københavns Kommune.

 

Klik her for at høre mere om DIT:KBH og de andre kulturhuse og organisationer.