21.02 Kl. 10.30
Samlingspunkt Indre By
Husets Biograf
Gratis

Samlingspunkt Indre By.

Kulturelt værested for pensionister i Københavns Kommune.

Malerworkshop v. Kirsten Syberg, hygge og evt. film

 

Husk tilmelding på tlf. : 60570769 eller pr. mail: samlingspunktindreby@outlook.dk

 

Hvad er Samlingspunkt Indre By?

Samlingspunktet er for ældre medborgere, der har interesse i at få nye oplevelser, sociale fællesskaber og livskvalitet.

Samlingspunktet tilbyder bl.a. vejledning til brug af smartphones, netbank, borger.dk mv., fællesspisning, netværk, film, hygge, foredrag og kulturelle ture ud af huset, men det er jer som brugere, der er med til at sætte dagsordenen. 

 

21.02 Kl. 13.30 / Dør Kl. 10.30
Samlingspunkt Indre By
Husets Biograf


  • Dør 0kr
  • Foreningsmedlemskab: 200kr i kvartalet. Kan betales kontant eller over netbank på konto: 5321 0249564